Εξωκλήσια

Άγιος Βασίλειος
……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 1η Ιανουαρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία το δεύτερο Σάββατο μετά το Πάσχα.
 • Χρονολογία: Κτίσμα του 16ου ή 17ου αιώνα. Ανακαινίστηκε το 1995.
 • Θέσις: Βρίσκεται μέσα στο Κάστρο της Σκιάθου.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Αντώνιος

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 17 Ιανουαρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της 16ης Ιανουαρίου.
 • Χρονολογία: Χτίστηκε το 1874. Ανακαινίστηκε το 1978 μετά την καταστροφή που υπέστη από πυρκαγιά.
 • Θέσις: Δυτικά της πόλεως και πάνω στον ομώνυμο λοφίσκο.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας Λιμνιάς.

«Ἐπάνω τῆς κορυφῆς ἐκείνης ἵστατο ἐρημικόν, ἄποπτον, ὡς φανὸς τὴν ἡμέραν λάμπων, τὸ ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου»

(«Φόνισσα» Ἀλεξ. Παπαδ.)

«Μέσα εἰς ἕνα εὐώδη πευκῶνα τὸ ἐρημικὸν παρεκκλήσιον, ὑπὸ συστάδα ὑψηλῶν καὶ μονοκόρμων πεύκων, ἦτο ἐκεῖ ὡς μία φωλεὰ εὐλαβείας καὶ κατανύξεως».

(«Κουκίτσα» Ἀλεξ. Μωραϊτίδη)

……………………………………………………………….

Άγιος Αθανάσιος

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 18 Ιανουαρίου & 2 Μαΐου
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου και Θεία Λειτουργία το πρωί της 2ας Μαΐου.
 • Χρονολογία: Κτίσμα του 17ου αιώνα. Ανακαινίστηκε το 1899.
 • Θέσις: Στην κορυφή του βουνού νότια της ψηλότερης κορυφής του νησιού, της Καραφλυτζανάκας.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας Λιμνιάς.

……………………………………………………………….

Αγία Καλή

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΑ ΚΑΛΗ
 • Ημέρα εορτής: 16 Απριλίου
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία το πρωί της Εορτής, το πρώτο Σάββατο μετά το Πάσχα.
 • Χρονολογία: Κτίσμα του 18ου αιώνα. Ανακαινίστηκε εκ βάθρων το 1995.
 • Θέσις: Βορείως της πόλεως, στον ομώνυμο λοφίσκο
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
ΕΝΟΡΙΑ
Ζωοδόχος Πηγή κάθισμα Ι. Μ. Ευαγγελισμού, παλαιός ναός

……………………………………………………………….

 • ΠΑΝΑΓΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ (Κοιμητηριακός Ναός)
 • Ημέρα εορτής: Παρασκευή της Διακαινησίμου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Εσπερινός παραμονή της Εορτής.
 • Χρονολογία: 1797.
 • Θέσις: Πλησίον της Ι. Μονής του Ευαγγελισμού.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ι. Μονή του Ευαγγελισμού.

«Εἰς τὴν Παναγίαν τῆς Ἀγαλλιανοῦς, ὅπου ἡ ψυχή μας ἐμοσχοβολοῦσεν ἴα καὶ ναρκίσσους καὶ λευκὰ ἄνθη τῆς ἀγραμπελιᾶς»

(«Τὸ Χριστὸς Ἀνέστη τοῦ Γιάννη» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Ζωοδόχος Πηγή κάθισμα Ι. Μ. Ευαγγελισμού, νέος ναός

……………………………………………………………….

 • ΠΑΝΑΓΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
 • Ημέρα εορτής: Παρασκευή της Διακαινησίμου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής.
 • Χρονολογία: 1970.
 • Θέσις: Πλησίον της Ι. Μονής του Ευαγγελισμού.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ι. Μονή του Ευαγγελισμού.

……………………………………………………………….

Παναγία Ντουμάν

……………………………………………………………….

 • ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΟΥΜΑΝ ή ΔΟΜΑΝ (Ζωοδόχος Πηγή)
 • Ημέρα εορτής: Παρασκευή της Διακαινησίου ή Ζωοδόχου Πηγής
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία το πρωί της Εορτής.
 • Χρονολογία: Κτίσμα του 18ου αιώνα.
 • Θέσις: Στο Βόρειο τμήμα του νησιού, πλησόν του Κάστρου
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην ‘Ενορία της Παναγίας Λιμνιάς.

«Ἐκεῖ, ὑπὸ τὰ ὑψηλὰ δένδρα, τῶν ὁποίων οἱ κλῶνοι, μὲ βόμβυκας καὶ μὲ θυσσάνους τριχοειδῶν φύλλων κοσμούμενοι, ἐσείοντο ὑπὸ τῆς πρωϊνῆς αὔρας ἄνω τοῦ ρεύματος, τοῦ κυλίοντος μετὰ ψιθύρου τὸ διαυγὲς νᾶμά του, κάτω εἰς τὴν κοιλάδα…»

«Τὸ μικρὸν ἐξωκκλήσιον ἦτο κτισμένον ὑπὸ συστάδα πελωρίων δένδρων, περιβαλλόμενον γραφικῶς ὑπ’ αὐτῶν, σκεπαζόμενον ἀπὸ τοὺς κλώνους των. Ὁ ναΐσκος ἦτο πενιχρός, ἀλλὰ διετηρεῖτο καὶ ἦτο λειτουργήσιμος. Ἦτο δὲ ἕν τῶν ὀλίγων ναϊδρίων, ὅσα ἐσώζοντο ὄρθια ἀπὸ τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς». («Στὴν Ἁγὶ Ἀναστασιὰ» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Ἀπὸ τὸ βουνὸν ἐπάνω, διὰ μέσου δάσους ἀγρίων δρυῶν, κατέρχεται μὲ βοὴν τὸ ρεῦμα τῆς Παναγίας Ντομᾶ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον δροσερὰ ἀπὸ τὰ πλέον πλούσια τῆς νήσου, ἕνα ποταμάκι σχεδὸν ὁποῦ οὐδέποτε στειρεύει, ἕνα ἁγίασμα, ἐκπηγάζον ἀπὸ τὸ μονάκριβον τῆς νήσου ναὸν τῆς Ζωοδόχου μας Πηγῆς». («Σκαλικάνδζαρος» Ἀλεξ. Μωραϊτίδη)

Εἰς τὴν Παναγίαν τὴν Ντομάν, ὅπου ἔτρεχε μὲ μόρμυρον καὶ ρόχθον τὸ ρεῦμα τῆς Ζωοδόχου, κάτω εἰς τοὺς μυστηριώδεις καταρράκτας μὲ τὰ κρεμάμενα πολυτρίχια καὶ τοὺς ἀνέμποντας κισσοὺς ἀνὰ τοὺς ὑγροὺς βράχους εἰς τὰ κυρτὰ ὁλομανοῦν τα δένδρα». («Τὸ Χριστὸς Ἀνέστη τοῦ Γιάννη» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Άγιος Ιωάννης ο Πύργος (Ιωάννου του Θεολόγου)

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Πύργος
 • Ημέρα εορτής: 8 Μαΐου και 26 Σεπτεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Εσπερινός παραμονή της εορτής και Θεία Λειτουργία το πρωί της εορτής.
 • Χρονολογία: 1840.
 • Θέσις: Στην τοποθεσία «Πύργος» απέναντι από την είσοδο του αεροδρομίου.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ι. Μονή του Ευαγγελισμού.

«Ἐπὶ τερπνοῦ λόφου ὑπῆρχε τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου». («Ὑπὸ τὴν Βασιλικὴν Δρῦν» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Ὁ ναΐσκος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου κομψός, εὐωδιάζων ἀπὸ τὸ τέμπλον τὸ κυπαρίσσινον καὶ ἀπὸ τὰ ἄνθη, τὰ ὁποῖα εἶχον φέρει». («Ἁμαρτίας Φαντάσματα» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Άγιος Κωνσταντίνος

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 21 Μαΐου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της 20ης Μαΐου.
 • Χρονολογία: 1899.
 • Θέσις: Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο επί της κορυφογραμμής του βουνού.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στον Ι. Ναό των Τριών Ιεραρχών

«Σιμὰ εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ εἰς τὸν Ἁϊ-Κωνσταντῖνου, ἐκεῖ ἦσαν τὰ Πλατανάκια, ὡραῖα δένδρα, καὶ ἀπὸ τὴν ρίζαν των ἀνέβλιζε δροσερὰ πηγή». («Τὰ Βενέτικα» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………………………………………………………

Άγιος Νικόλαος στο Κάστρο

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κάστρου
 • Ημέρα εορτής: 20 Μαΐου και 6 Δεκεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται ολονυκτία (Αγρυπνία) το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: (Το Κάστρο κατοικήθηκε το 1350)
 • Θέσις: Βρίσκεται στο Κάστρο και είναι ένα από τα σωζόμενα μνημεία του Κάστρου.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Νικόλαος ο μικρός

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο μικρός
 • Ημέρα εορτής: 20 Μαΐου.
 • Πανήγυρης: Το βράδυ της 19ης Μαΐου τελείται Εσπερινός και το πρωί της εορτής Θεία Λειτουργία.
 • Χρονολογία: Κτίσμα του 18ου αιώνα.
 • Θέσις: Εντός της πόλεως στην θέση Κοτρώνια.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Νικόλαος

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 6 Δεκεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Εσπερινός το βράδυ της παραμονής και Θεία Λειτουργία το πρωί της εορτής.
 • Χρονολογία: 1931.
 • Θέσις: Κοτρώνια, εντός της πόλεως.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

«ἄνω ὑπερέχει τὸ παρεκκλῆσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτου τῶν θαλασσινῶν». («Τά Ρόδιν’ Ἀκρογιάλια» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Εἰς ὁποιανδήποτε νῆσον καὶ ἂν ἀποβιβασθῇς, θὰ ἀπαντήσῃς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Νικολάου μικρὸν ἢ μέγαν, μὲ μάρμαρα ἢ μὲ πλίνθους. Ὁ ἅγιος Νικόλαος εἶναι ὁ Παπποῦς τοῦ ναυτικοῦ μας, ἡ γλυκυτέρα τοῦ ναύτου παραμυθία· τῶν θαλασσῶν ὁ Ἅγιος». («Τῶν θαλασσῶν ὁ Ἅγιος» Ἀλεξ. Μωραϊτίδη)

………………………………………………………………………………………………………………..

Αγία Σοφία
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Άγιος Ιωάννης των Πασχαλαίων ή Κρυφός

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ των Πασχαλαίων ή Κρυφός
 • Ημέρα εορτής: 25 Μαΐου.
 • Πανήγυρης: Το βράδυ της 24ης Μαΐου τελείται Αγρυπνία.
 • Χρονολογία: Κτίσμα του 1726.
 • Θέσις: Στου Αχειλά το ρέμα. Ανακαινίστηκε το 1905.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας Λιμνιάς.

«Εἴτε ἐκ τοῦ βορείου μέρους ἔρχεται τις ἀπό τ’ Ἀχειλᾶ τὸ ρέμμα, εἴτε ἐκ τοῦ μεσημβρινοῦ, ἐκ τῆς τοποθεσίας τῆς καλουμένης τοῦ Κονόμου τὰ ρόγγια, καὶ ἂν ἐγγύτατα διέρχεται πλησίον τοῦ παλαιοῦ σεβάσματος, εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑποπτεύσῃ τὴν ὕπαρξίν του, ἂν δὲν γνωρίζῃ καλῶς τὰ μέρη αὐτά». («Ἡ Φόνισσα» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Ρώσσος
 • Ημέρα εορτής: 27 Μαΐου..
 • Πανήγυρης: Την παραμονή της εορτής τελείται Εσπερινός και το πρωί της εορτής Θεία Λειτουργία.
 • Χρονολογία: 1996.
 • Θέσις: Πλατάνα.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιοι Πάντες

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ
 • Ημέρα εορτής: Κυριακή των Αγίων Πάντων.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: 1998.
 • Θέσις: Καράμπαμπα.
 • Δικαιοδοσία: Ευραιμία Μοναχή, Ηγουμένη της Ι. Μονής Παναγίας Πορταΐτισσας Κορνοφωλιάς Σουφλίου.

……………………………………………………………….

Άγιοι Θεόδωροι

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
 • Ημέρα εορτής: 8 Ιουνίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία:
 • Θέσις: Πυργί έξωθεν του Κάστρου.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Ελισαίος

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 14 Ιουνίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: Κτίσμα του 16ου αιώνα. Ανακαινίστηκε το 1987.
 • Θέσις: Δίπλα στην πηγή του Προφήτη Ηλία.
 • Ιστορικά: Είναι η Εκκλησία του «Παλαιού» Προφήτη Ηλία και μετά την ανακαίνιση μετονομάστηκε Προφήτης Ελισσαίος.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Ιωάννης ο Κρυφός-Παρθένη

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Κρυφός-Παρθένη
 • Ημέρα εορτής: 24 Ιουνίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: Κτίσμα του 16ου αιώνα. Τελευταία ανακαίνιση έγινε από τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, το 1895.
 • Θέσις: Μικρός Ασέληνος.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών

«ὄπισθεν τοῦ βουνοῦ (τῆς Εἰκονιστρίας) καὶ διὰ μέσου πυκνῶν ἀλσῶν πευκοφυτεύτων καὶ μιᾶς ἀγρίας ἐν γένει καὶ ἀκαλλιεργήτου φυτείας (εὑρίσκεται) τὸ ἐρημικὸν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Μοναστηράκι, κολλημένον ἀσφυκτικῶς μέσα εἰς τὴν ὁλόβρεκτον καὶ νοτισμένην πάντοτε πτυχὴν ἑνὸς ὑψηλοῦ βουνοῦ, πρὸς ἀνατολὰς κειμένου, τὸ ὁποῖον ὡς φυλακισμένον τὸ κρατεῖ μέσα εἰς μὶαν ὑγρασίαν πρωϊνήν, καὶ μίαν σκοτίαν νυκτερινὴν ὅπου ὁ ἥλιος ἀνατέλει τὸ μεσημέριον, ἡ δὲ πανσέληνος μόλις τὰ μεσάνυκτα φωτίζει τὰ κατένατι πρὸς δύσιν βουναλάκια καὶ ἕνα σκιερὸν ὁρμίσκον κάτω, τὸν Μικρὸν Ἀσέληνον ἐξ αὐτῆς τῆς αἰτίας οὕτως ὀνομασθέντα».

«Παρὰ τὴν κρυερὰν τοῦ Δασκαλιοῦ πηγήν, ἐξ ἧς ρέει τὸ γλυκύτερον καὶ κρυσταλλωδέστερον ὕδωρ τῶν πρὸς δυσμὰς βουνῶν τῆς νήσου, εἰς μίαν ἐρημικὴν περιοχὴν ἔχουσαν πολλὴν ὁμοιότητα πρὸς τὰς ἀσκητικὰς τοῦ Ἄθωνος κατασκηνώσεις, εἰς τὴν ἀναψυκτικὴν τῆς ὁποίας δρόσον ἔρχονται αἱ ἁηδόνες καὶ οἱ κόσσυφοι καὶ αἱ ἀγριοπεριστεραὶ καὶ τὰ ἄλλα ὑδροχαρῆ τῆς ἐρήμου πετεινὰ νὰ ποτισθοῦν καὶ νὰ ψάλλουν καὶ ὅπου μονον οἱ κώδωνες τῶν αἰγοποιμνίων ἀντιλαλοῦν ἀνὰ τὰς ἀβάτους καὶ ἀγρίας λόχμας καὶ οἱ παρατεταμένοι συριγμοὶ τῶν βοσκῶν, ὅπου ὡς αἴγαγροι ἐκπηδῶσι αἴφνης ἀπὸ τὰ ἀδιαπέραστα σκότη τοῦ δάσους». («Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα» Ἀλεξ. Μωραϊτίδη)

«…εἰς τὸν Ἅη-Γιάννην, στὸν Ἀσέληνο. Ἦτο ἔρημον παλαιὸν μοναστηράκι.

…Αἱ τελευταῖαι ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου ἐχρύσωναν ἀκόμη τὰς δύο ράχεις, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς κοιλάδος. Κάτω εἰς τὸ δάσος τὸ πυκνόν, βαθεῖα σκιὰ ἡπλοῦτο. Κορμοὶ κισσοστεφεῖς καὶ κλῶνες χιαστοὶ ἐσχημάτιζον ἀνήλια συμπλέγματα, ὅπου μεταξὺ τῶν φύλλων ἠκούοντο ἀτέλειωτοι ψιθυρισμοὶ ἐρώτων». («Ὁ Ἀλιβάνιστος» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Άγιοι Ανάργυροι

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
 • Ημέρα εορτής: 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία την παραμονή της Εορτής.
 • Χρονολογία: 1951.
 • Θέσις: Στην ανηφόρα του Βαραντά.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Αθανάσιος εν τω Άθω

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο εν τω Άθω
 • Ημέρα εορτής: 5 Ιουλίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία το πρωί της Εορτής.
 • Χρονολογία: 1990.
 • Θέσις: Βρίσκεται εντός του Μονηδρίου του Αγίου Χαραλάμπους.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στο Μοναστήρι του Ευαγγελισμού.

……………………………………………………………….

Αγία Όλγα
 • ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
 • Ημέρα εορτής: 11 Ιουλίου.
 • Πανήγυρης:
 • Χρονολογία: 1990.
 • Θέσις: Βίλλα Λούλη.
 • Δικαιοδοσία: Ιδιόκτητο.

……………………………………………………………….

Άγιος Ταξιάρχης στον Κολιό

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ στον Κολιό
 • Ημέρα εορτής: 13 Ιουλίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία την παραμονή της Εορτής.
 • Χρονολογία: 1967.
 • Θέσις: Κολιός.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στο Μοναστήρι του Ευαγγελισμού.

«Ὁ ναΐσκος τοῦ Ἀρχαγγέλου προέβαλλε λευκός, ἀφελής, κάτω τῆς ἀποτόμου κορυφῆς τοῦ βουνοῦ, ἐπὶ πρόσωπον τῆς ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἀνὰ τὸ κλίτος τὸ ἐλαιόφυτον, ὑψόθεν τῆς χαριτωμένης κοιλάδος τὸ ἱερὸν βῆμα μὲ τὴν μικρὰν χηβάδα του προέκυπτεν ὡς μέτωπον ἁγνὸν καὶ θεῖον· καὶ ἀπ’ αὐτὸ τὸ ἱερὸν βῆμα, εἰς τοὺς πόδας τῆς χηβάδας, ἀνέβλυζεν ἡ πλουσία, δροσερὰ βρύσις».

(«Ἀγάπη στὸν κρεμνό» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Άγιος Ταξιάρχης στις Αχλαδιές

……………………………………………………………….

 • ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΧΛΑΔΙΑ
 • Ημέρα εορτής: 7 Νοεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία την ημέρα της εορτής.
 • Χρονολογία: 1899.
 • Θέσις: Αχλαδιάς.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Ταξιάρχης στις Αγαλλιανούς
Αγία Μαρίνα

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
 • Ημέρα εορτής: 17 Ιουλίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία την παραμονή της Εορτής.
 • Χρονολογία: Κτίσμα του 16ου ή 17ου αιώνα. Ανακαινίστηκε το 1950.
 • Θέσις: Βρίσκεται μέσα στο Κάστρο της Σκιάθου.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Προφήτης Ηλίας

……………………………………………………………….

 • ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 • Ημέρα εορτής: 20 Ιουλίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία την παραμονή της Εορτής.
 • Χρονολογία: 1906.
 • Θέσις: Στο βουνό, στην ομώνυμη τοποθεσία.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

«Ἔφθασε στὸν Ἅη-Λιά… Τὰ πελώρια πλατάνια ἐφυσῶντο κι’ ἐσείοντο κυρτὰ ἐπὶ τῆς πλατείας, σκεπάζοντα ὅλην τήν ἔκτασιν, νανουρίζοντα τὴν μεγάλην δίκρηνον βρύσιν». («Τ’ Ἀγγέλιασμα» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Ἔφθασεν εἰς τὸν Ἅγιον Ἠλίαν ἅμα τῇ ἀνατολῇ τοῦ ἡλίου, καὶ ἀφοῦ ἐδροσίσθησαν ὑπό τὴν ἐξαίσιον φυλλάδα τῶν μεγαλοπρεπῶν πλατάνων καὶ ἔπιον ὕδωρ ἐκ τῆς ἀμφιλαφοὺς κρίνης, τῆς Προχεούσης εἰς ὅλην τὴν μαγευτικὴν κοιλάδα τὰ διαυγῆ της νάματα». («Στὴν Ἁγι’ Ἀναστασιά» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Γλυκὸς ζέφυρος ἐφύσα εἰς τοὺς πελωρίους πλατάνους, τριγύρω εἰς τὴν μεγάλην δίκρουνον βρύσιν, ὁποὺ ἐκελέρυζε τὰ νερά της στ’ αὐλάκια, τὸ ρέμμα-ρέμμα, τὸν κατήφορον». («Ἡ Πεποικιλμένη» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Ἐν τῇ λαμπρᾷ θέσει τοῦ «Προφήτου Ἠλία», ἣν δροσίζουσιν αἱ μεσημβριναὶ γλυκύταται αὕραι καὶ ποτίζει διαυγέστατον ὕδωρ. Πηγὴ δίκρουνος προχεῖ ἄφθονον τὸ ρεῦμα, ὑπὸ τὴν γηραιὰν Πλατανον, τὴν σκιάζουσαν τὴν πηγήν». («Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ Κύματα» Ἀλεξ. Μωραϊτίδη)

«Ἐν μέσῳ τῶν παχυσκίων δένδρων ἐγγὺς δροσεροῦ ὕδατος ἐκρέοντος ἀπό τινος μεγάλου βράχου, κεκαλυμμένου ὑπὸ πυκνοῦ θάμνου, κισσοῦ καὶ ἀγρίων βάτων… εἰς τὴν δροσόπνοον ἐκείνην κορυφὴν τῆς νήσου». («Τὰ Βακούφικα» Ἀλεξ. Μωραϊτίδη)

……………………………………………………………….

Αγία Παρασκευή

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Ημέρα εορτής: 26 Ιουλίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Εσπερινός το βράδυ της παραμονής και Θεία Λειτουργία το πρωί της εορτής.
 • Χρονολογία: 1894.
 • Θέσις: Πλατανιά
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας Λιμνιάς.

……………………………………………………………….

Άγιος Παντελεήμων

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
 • Ημέρα εορτής: 27 Ιουλίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία την παραμονή της εορτής.
 • Χρονολογία: Κτίσμα του 18ου αιώνα.
 • Θέσις: Δυτικά του Κάστρου στην ομώνυμη τοποθεσία.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκεις την Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

«Κατῆλθε πρὸς βορρᾶν. Ἀριστερὰ ἡ ὑψηλὴ παραθαλασσία, τὰ Μποστάνια, κι ὁ ναΐσκος τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος· ὑψηλὸν κλίτος, ἀνθηρόν, ὀλισθηρόν, ἅπλα, καὶ ὑψηλοὶ κάμποι καὶ ἀγροί, καὶ ὀρμάνια, καὶ πάλιν κατήφορος, καὶ κάτω οἱ βράχοι τοῦ γιαλοῦ». («Τὸ Χατζόπουλον» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Άγιος Στέφανος

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 2 Αυγούστου και 27 Δεκεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της 1ης Αυγούστου και Θεία Λειτουργία το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου.
 • Χρονολογία: 2009.
 • Θέσις: Κάτω από την υψηλότερη κορυφή του βουνού Καραφλητζανάκα, στην βρύση «Κανάκη».
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Χριστός στο Κάστρο

……………………………………………………………….

 • Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
 • Ημέρα εορτής: 6 Αυγούστου και Μεθέορτα Χριστουγέννων.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της 5ης Αυγούστου, του Σωτήρος και η Χριστουγεννιάτικη Αγρυπνία μία από τις ημέρες των μεθεόρτων των Χριστουγέννων.
 • Χρονολογία: (Το Κάστρο κατοικήθηκε το 1350)
 • Θέσις: Βρίσκεται στο κέντρο του Κάστρου και είναι ένα από τα σωζόμενα μνημεία του.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.
 • Ιστορικά: Είναι ο παλαιός Μητροπολιτικός Ναός της Σκιάθου με αξιόλογες τοιχογραφίες και ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο.

«Ὁ ναὸς τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ἦτο ἡ παλαιὰ μητρόπολις τοῦ φρουρίου. Ὁ ναΐσκος, πρὸ ἑκατονταετηρίδων κτισθείς, ἵστατο ἀκόμη εὐπρεπὴς καὶ ὄχι πολὺ ἐφθαρμένος». («Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Ἐδῶ ἐπάνω –στὸ Κάστρο– ἦσαν ἀρκετοὶ ναοὶ ἀπὸ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἀνάμεσα εἰς τὰς πυκνότατα ἐκτισμένας οἰκίας. Μητρόπολις δὲ ἦτο ἕνας πολὺ κατανυκτικὸς καὶ πολὺ εὔμορφα ζωγραφισμένος καὶ στολισμένος ναὸς τοῦ Χριστοῦ, πανηγυρίζων κατὰ τὴν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος». («Σκαλικανδζαρος» Ἀλεξ. Μωραϊτίδη)

«Τώρα εἶναι ἔρημον τὸ χωρίο μου, τὸ Κάστρο μου. Εἰς τὸν βράχον του ἐπάνω, τὸν ὑψηλόν, ὅπου ὑπῆρχον τὰ σπιτάκια τοῦ χωριοῦ μου, τοῦ Κάστρου μου, τὰ εὔμορφα μικρὰ σπιτάκια, μόνον χαλάσματα ἔμειναν, καὶ ἀπὸ ταῖς τόσαις ἐκκλησίτσαις του, μία μόνον ἀπέμεινεν, ὁ Χριστὸς μόνον, ὁ κάτασπρος Χριστός, ὁποῦ μακρόθεν ξεχωρίζει ἀσπροβολῶν, πρωΐ-πρωΐ, εἰς τοῦ ἡλίου τὸ ἀκτινοβόλημα». («Ἀλτανοῦ» Ἀλεξ. Μωραϊτίδη)

«Ὁ βράχος εἰς τὴν βορείαν ἐσχατιὰν τοῦ τόπου, ἦτό ποτε κωμόπολις. Ἐσώζοντο ἐκεῖ ἐξωκκλήσια. Τὸ κυριώτερον ἐξ αὐτῶν ἦτο ὁ ναὸς τοῦ Χριστοῦ». («Ἐπιμηθεὶς εἰς τὸν βράχον» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Παναγίτσα στο Πυργί, του Καρδάση

……………………………………………………………….

 • Η ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ, ΤΟΥ ΚΑΡΔΑΣΗ
 • Ημέρα εορτής: 15 Αυγούστου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της εορτής.
 • Χρονολογία: 1899.
 • Θέσις: Πυργί.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

«Ὁ ναΐσκος εἶχε τὴν στέγην του. Τὸ θυσιαστήριον εἰσέχον ἔγκτιστον εἰς τὸν τοῖχον, καὶ ἡ Πρόθεσις ἐκαλύπτοντο ἀπὸ δύο σπιθαμὰς χώματος καὶ λίθων, πεσόντων ἀπὸ τοῦ ὕψους τῆς χιβάδος, τὸ εἰκονοστάσιον ἦτο ὀρθὸν ἀκόμη, ἀλλ’ αἱ θυρίδες του ἔχασκον ἔρημοι εἰκόνων, καὶ τὰ δύο παράθυρα τοῦ βορείου καὶ τοῦ νοτίου τοίχου, ἔφεγγον καὶ αὐτὰ ἄφρακτα, καὶ ὁ ἄνεμος ἐβόϊζεν, εἰσπνέων δι’ αὐτῶν καὶ ἐκπνέων. Ὡμοίαζε μὲ γραῖαν νωδήν, μὲ τὰς κόγχας κενὰς ὀμμάτων, μὲ τὰ ὦτα βομβοῦντα ἀπὸ ἤχους φαιδρῶν φωνῶν παιδίων, χλευαζόντων σκληρῶς τὴν ἀδυναμίαν της. Δὲν ὑπῆρχεν οὔτε κανδήλιον, εὐσεβῶς ἀναφθὲν ἐκ ταξίματος εὐλαβοῦς προσκυνητρίας, οὔτε μανουάλιον, διαχέον παρήγορον φῶς εἰς τὰς ἠμαυρωμένας μορφὰς τῶν ἠκρωτηριασμένων εἰς τοὺς τοίχους ὀλίγων Ἁγίων, τὸ παρεκκλήσιον ἦτο ἀφιερωμένον ποτὲ εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, κι’ ἐκαλεῖτο συνήθως Παναγίτσα». («Στὴν Ἀγι’ Ἀναστασιά» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Κατῆλθε τὸν ὀλισθηρὸν δρομίσκον, διῆλθε τὴν βρύσιν, ἔφθασεν εἰς τὸ χεῖλος τοῦ ρεύματος ἐστράφη ἀριστερά κ’ ἐπέρασεν ἔξω ἀπὸ τὴν Παναγίτσαν πρὸς δυσμάς, ἐπὶ ἀνέχοντος ἐδάφους πρὸ τοῦ ναΐσκου. Τὰ κανδήλια τοῦ ἐρημικοῦ ἐκκλησιδίου ἔφεγγαν γλυκὰ διὰ τοῦ φεγγίτου». («Τὸ Χατζόπουλο» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Ὕστερον δὲ κατωφερίσαντες ὀλίγον εὑρέθησαν ἔξαφνα εἰς τὴν Παναΐτσαν τοῦ Πρυΐ. Μίαν τερπνοτάτην τοποθεσίαν». («Σκαλικάνδζαρος» Ἀλεξ. Μωραϊτίδη)

Σήμερα στὴν θέσι τοῦ ναϊδρίου τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου ἱδρύθηκε τὸ 1899 ἕτερο ναΐδριο, τὸ ὁποῖο εἶναι «ἐκ τῶν ὡραιοτέρων ναϊδρίων τῆς νήσου» (Ἰ. Φραγκούλας) καὶ εἶναι πρὸς τιμὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὅπου τὸ Δεκαπενταύγουστο τελεῖται κατανυκτικὴ ὁλονυκτία κατὰ τὴν ἁγιορείτικη τάξι.

……………………………………………………………….

Άγιος Απόστολος ο Νέος

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 16 Αυγούστου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία την παραμονή της εορτής.
 • Χρονολογία: 1900.
 • Θέσις: Πλησίον της υψηλότερης κορυφής του βουνού Καραφλυτζανάκα.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας Λιμνιά.

«Παρῆλθον ἤδη τὸ Κρύον Πηγάδι, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς παντοτεινὴν σκοτίαν ὑπὸ μίαν παναρχαίαν δρῦν, ἥτις τὸ καλύπτει μὲ τοὺς πυκνοὺς κλάδους της, καί μετ’ ὀλίγον διήρχοντο τὰ Καμπιά, τὰ τρία ἄγρια ὀροπέδια, ὅπου τὰ πλούσια τῆς νήσου ποιμνιοστάσια». («Σκαλικάνδζαρος» Ἀλεξ. Μωραϊτίδη)

……………………………………………………………….

Άγιοι Φλώρος και Λαύρος

……………………………………………………………….

 • ΦΛΩΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 18 Αυγούστου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία το πρωί της εορτής.
 • Χρονολογία: 1961
 • Θέσις: «Μεγάλος Τσουγγριάς»
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Παναγία η Πρέκλα

……………………………………………………………….

 • ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΕΚΛΑ
 • Ημέρα εορτής: Μεθέορτα της Κοιμήσεως.
 • Πανήγυρης: Τελείται υπαίθριος Αγρυπνία στα ερείπια της Εκκλησίας.
 • Χρονολογία: 16ος ή 17ος αιώνας.
 • Θέσις: Εντός του Κάστρου της Σκιάθου.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

Στό Κάστρο, «ἀνάμεσα εἰς συντρίμματα καὶ ἐρείπια, λείψανα παλαιᾶς κατοικίας ἀνθρώπων, ἐν μέσῳ ἀγριοσυκῶν, μορεῶν μὲ ἐρυθροὺς καρπούς, εἰς ἔρημον τόπον, ἀπόκρημνον ἀκτήν, πρὸς μία παραλίαν βορειοδυτικὴν τῆς νήσου, ὅπου τὴν νύκτα ἑπόμενον ἦτο νὰ βγαίνουν καὶ πολλὰ φαντάσματα, εἴδωλα ψυχῶν κουρασμένων, σκιαὶ ἐπιστρέφουσαι, καθὼς λέγουν ἀπὸ τὸν ἀσφοδελὸν λειμῶνα, ἀφήνουσαι κενὰς οἰμωγὰς εἰς τὴν ἐρημίαν, θρηνοῦσαι τὸ πάλαι ποτὲ πρόσκαιρον σκήνωμά των, εἰς τὸν ἐπάνω κόσμον, ἐκεῖ ἀνάμεσα ἐσώζετο ἄλλοτε ὁ ναΐσκος τῆς Παναγίας τῆς Πρέκλας».

Τὸ ναΐδριο «ἦτο εὐπρεπέστατον, ὡραῖα στολισμένον καὶ εἶχε καλὰς εἰκόνας καὶ μάλιστα τὴν φερώνυμον, τὴν γλυκείαν Παναγίαν τὴν Πρέκλαν, σκαλιστὸν χρυσωμένον τέμπλον, πολυέλαιον, μανουάλια ὀρειχάλκινα καὶ κανδήλια ἀργυρᾶ». («Ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπενταυγούστου» Ἀλεξ. Παπδιαμάντη)

Σήμερα τὸ ναΐδριον βρίσκεται ἐρειπωμένο. Μέρος τοῦ τεμπλέου καὶ ἡ εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως σώζονται στὸν Ἱ. Ναὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἐπάνω στὰ ἐρείπια τοῦ Ναϊδρίου τελεῖται κάθε χρόνο ὑπαίθριος ὁλονυκτία.

……………………………………………………………….

Παναγία η Προυσιώτισσα
Άγιος Φανούριος

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 27 Αυγούστου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Εσπερινός το βράδυ της παραμονής και Θεία Λειτουργία το
 • πρωί της εορτής.
 • Χρονολογία: 1950.
 • Θέσις: Πλησίον της πόλεως στο ύψωμα «Άγιος Φανούριος».
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας Λιμνιάς.

……………………………………………………………….

Άγιος Ιωάννης έξω από το Κάστρο

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εκτός του Κάστρου
 • Ημέρα εορτής: 29 Αυγούστου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: 1926.
 • Θέσις: Πλησίον του Κάστρου της Σκιάθου.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

«Ὑψηλά, ἐπὶ τοῦ λόφου τοῦ περιφανοῦς, τοῦ βλέποντος πρὸς βορρᾶν εἰς τὸ πέλαγος, ἵσταται ὁ ναΐσκος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἄνω καὶ κάτω καὶ ὁλόγυρα, πολυσχιδεῖς λόφοι καὶ ράχεις καὶ δειράδες, ὅπου γυμνοί, ἀμαυροί, ἀνεμόπληκτοι βράχοι ἐναλλάσουσιν ἁρμονικῶς μὲ πλουσίας λόχμας καὶ συστάδας θάμνων, ἀπό πρίνους καὶ ἀγριελαίας, καὶ πελωρίους σχοίνους δακρύοντας ἀγριομαστίχην, σχηματίζοντας εἰς καλύβην τοὺς μακροὺς κατηφερεῖς κλῶνάς των, ὅπου ὄχι σπανίως εὑρίσκουσι πρόχειρον μάνδραν διὰ τὰ κοπάδια των, οἱ λιναρόξανθοι μὲ τὰς μακρὰς ράβδους βοσκοί. Κάτω, τὰ κράσπεδα ὅλης τῆς ἀκτῆς φιλοῦσι μὲ ὑγρά, σιαλώδη, μεθυσμένα φιλήματα, μὲ ἀγρίους πόθους καὶ μὲ ἐξάλλους ὁρμάς, μαῦρα καὶ γαλανὰ τὰ κύματα· μέλη σειρήνων εἰς τὴν ἐπιφάνειαν καὶ κάλλη σειρήνων καὶ νηρηΐδων ἀνεκλάλητα μυστήρια εἰς τὸ βάθος». («Τὰ Δαιμόνια στὸ Ρέμμα» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Ἀφ’ ὕψους τοῦ μεγάλου βραχώδους λόφου, ἀνάμεσα εἰς τὸ Σιδερόκαστρον τῆς ἀκρογιαλιᾶς, καὶ εἰς τὴν Μεγάλην Σάρραν, τὸ γυμνὸν κατάλευκον βουνὸν τῆς ἀκτῆς, ἁπλώνεται ἀχανὴς ἡ θέα. Ἐκεῖ ὑψηλὰ ἠγείρετο ὁ ναΐσκος τοῦ Προδρόμου». («Σταγόνα Νεροῦ» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Παρεκκλήσιον Αγίου Ιωάννου Ι. Μ. Ευαγγελισμού

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • Ημέρα εορτής: 29 Αυγούστου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία το πρωί της εορτής.
 • Χρονολογία: 1797.
 • Θέσις: Βρίσκεται εντός της Ιεράς Μονής (Παρεκκλήσιο).
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού.

……………………………………………………………….

Άγιος Αλέξανδρος
 • ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 30 Αυγούστου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: 2009.
 • Θέσις: Περιοχή Αγίου Σώζοντος.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Αγία Ζώνη

……………………………………………………………….

  • ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ
  • Ημέρα εορτής: 31 Αυγούστου.
  • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία το πρωί της εορτής.
  • Χρονολογία: 2001.
  • Θέσις:
  • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Παναγία Κατευοδώτρια

……………………………………………………………….

 • ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑTΕΥΟΔΟΤΡΙΑ
 • Ημέρα εορτής: 2 Σεπτεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία το πρωί της εορτής.
 • Χρονολογία: 1999.
 • Θέσις: Πλησίον του Αεροδρομίου.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Σώζων

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ
 • Ημέρα εορτής: 7 Σεπτεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: 1911.
 • Θέσις: Περιοχή Αγίου Σώζοντος.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας Λιμνιάς.

……………………………………………………………….

Παναγία η Γλυκοφιλούσα

……………………………………………………………….

 • ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
 • Ημέρα εορτής: 12 Σεπτεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: Καστρινό εκκλησάκι που ανακαινίστηκε αρχές του 20ου αιώνα.
 • Θέσις: Στο βόρειο άκρο του νησιού κοντά στο Κάστρο.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

«Ἐπάνω εἰς τὸν βράχον ἦτο κτισμένον τὸ παρεκκλήσιον, μαστιζόμενον ἀπὸ θυέλλας καὶ λαίλαπας, λικνιζόμενον ἀπὸ τὸ ἀειτάραχον καὶ πολύρροιβδον κῦμα, ναναριζόμενον ἀπὸ τὰ ἄσματα, τὰ ὁποῖα ὁ ἄνεμος ἔψαλλε δι’ αὐτὸ εἰς τοὺς κληροὺς βλάχους καὶ τὰ ἠχώδη ἄ

Ἐπάνω εἰς τὸν βράχον ἦτο κτισμένον τὸ παρεκκλήσιον, μαστιζόμενον ἀπὸ θυέλλας καὶ λαίλαπας, λικνιζόμενον ἀπὸ τὸ ἀειτάραχον καὶ πολύρροιβδον κῦμα, ναναριζόμενον ἀπὸ τὰ ᾄσματα τὰ ὁποῖα ὁ ἄνεμος ἔψαλλε δι᾿ αὐτὸ εἰς τοὺς σκληροὺς βράχους καὶ εἰς τὰ ἠχώδη ἄντρα…..

Ὁλόγυρα εἰς τοὺς τοίχους, ὑψηλὰ ἄνω τῶν ὑπερθύρων καὶ ὑπὸ τὰ γεῖσα τῆς στέγης, ὡραῖα μικρὰ πινάκια παλαιῶν χρόνων ἦσαν ἐγκολλημένα…

Τὰ ὡραῖα παλαιὰ πιατάκια ἦσαν ὅλα χρωματιστά, γαλάζια καὶ ὑποπράσινα καὶ κιτρινωπὰ καὶ λευκά, μὲ κλαδάκια καὶ μὲ λούλουδα καὶ μὲ ἀνθρωπάκια καὶ μὲ πουλιά, φιλοκάλως καὶ κομψῶς διατεθειμένα, στίλβοντα εἰς τὸν ἥλιον, χάρμα τῶν ὀφθαλμῶν, κειμήλια ὑψηλὰ κείμενα, στερεὰ βαλμένα εἰς τὰς κόγχας των, ἀφελῇ ἀναθήματα, λείψανα παλαιῶν χρόνων…

Καὶ ὁ ἁπλοῦς οὖτος στολισμὸς παρεῖχε μεγάλην χάριν, μεμιγμένην μὲ ἄρρητον τρυφερὸν θέλγητρον, εἰς τὸ μικρὸν βραχοφυτευμένον παρεκκλήσιον, νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν πενιχρὸν ναΐσκον, ν᾿ ἀνάψῃ κηρίον, νὰ κάμῃ τὸν σταυρόν του, καὶ ν᾿ ἀσπασθῇ εὐλαβῶς τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γλυκοφιλούσης, τῆς ζωγραφισμένης παρειὰν μὲ παρειὰν μὲ τὸ πρόσωπον τοῦ ὑπερθέου Βρέφους της…».

(«Ἡ Γλυκοφιλοῦσα» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Αγία Ελένη

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
 • Ημέρα εορτής: 21 Σεπτεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: 1841.
 • Θέσις: Κουκουναριές.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

«Πίσω εἰς τὸν Στρουφλιᾶ, κοντὰ εἰς τὸν πιτυῶνα, εἰς τὶς Κουκουναριές, τὸ ὡραῖον παραθαλάσσιον δάσος». («Τά Χέλια» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Ἔκαμψαν τὸ Καλαμάκι, παρέπλευσαν τὶς Κουκουναριές, ἔφθασαν εἰς τὴν Ἁγίαν Ἑλένην, τὴν δυτικωτέραν ἀκτήν». («Τὸ Κρυφὸ Μανδράκι» Ἁλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Ἔφεξαν εἰς τὸν Στρουφλιᾶ, ἀντικρὺ τοῦ τερπνοῦ καὶ συνηρεφοῦς δάσους τῶν πιτυῶν, ἐξ οὗ ἡ θέσις ὀνομάζεται Κουκ’ναριές». («Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
 • Ημέρα εορτής: 3 Οκτωβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της εορτής.
 • Χρονολογία: 1965.
 • Θέσις:
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Παρεκκλήσιον Αποστόλου Θωμά

……………………………………………………………….

  • ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
  • Ημέρα εορτής: 6 Οκτωβρίου.
  • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία την ημέρα της εορτής.
  • Χρονολογία:
  • Θέσις: Βρίσκεται εντός του Ι. Ναού των Τριών Ιεραρχών.
  • Δικαιοδοσία: Ανήκει στον Ι. Ναό των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Δημήτριος

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 26 Οκτωβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της εορτής.
 • Χρονολογία: 1903.
 • Θέσις: Βαραντάς.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

«Εἰσῆλθον εἰς τὸ μικρὸν ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Δημητρίου… Πεντακόσια βήματα ἀπὸ τοῦ ναοῦ ὁ δρόμος ἐκατηφόριζε, καὶ κατήρχετό τις εἰς ὡραίαν κοιλάδα. Εἷς νερόμυλος εὑρίσκετο ἐπὶ τῆς κλιτύος ἐκείνης, παρὰ τὴν ὁδόν…». («Ἐξοχικὴ Λαμπρή» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Παρεκκλήσιον Αγίου Δημητρίου Ι. Μ. Ευαγγελισμού

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • Ημέρα εορτής: 26 Οκτωβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία την ημέρα της εορτής.
 • Χρονολογία: 1797.
 • Θέσις: Βρίσκεται εντός της Ιεράς Μονής (Παρεκλήσιο).
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού.

……………………………………………………………….

Άγιος Γεώργιος Χριστοδουλίτσα

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΤΣΑ
 • Ημέρα εορτής: 3 Νοεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία την ημέρα της εορτής.
 • Χρονολογία: 1745.
 • Θέσις: Καλύβια.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

Στὴν θέσι Συνοδάρι «ὡραίαν τοποθεσίαν, βαθεῖαν μεταξὺ τῶν ἐλαιώνων, εἰς ἕνα ζυγόν, εἰς τὴν κορυφὴν ἑνὸς ρεύματος, ὅπου ἠκούετο ἄλλοτε μονότονος ὁ ρυθμικὸς κρότος τῆς φτερωτῆς τῶν νερομύλων» βρίσκεται τὸ ναΐδριο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου.

(«Φορτωμένα κόκκαλα» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Άγιος Γεώργιος στο Στροφυλιά

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ
 • Ημέρα εορτής: 3 Νοεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία:
 • Θέσις: Κουκουναριές.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας Λιμνιάς.

……………………………………………………………….

Άγιος Γεώργιος στη Λίμνη

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στη λίμνη
 • Ημέρα εορτής: 23 Απριλίου.
 • Πανήγυρης: Την δεύτερη ημέρα του Πάσχα όταν το Πάσχα πέσει μετά την 22η Απριλίου ή την 23 Απριλίου, όταν το Πάσχα πέσει πριν την 22α Απριλίου.
 • Χρονολογία: 1871.
 • Θέσις: Στο λιμάνι της Σκιάθου, δίπλα στην λίμνη και στο ναυπηγείο.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

«Κι ἐγώ –Ἅη μου Γιώργη– ὅταν ἤμην παιδίον, ἔπαιζα ἐγγὺς τοῦ πενιχροῦ ἀλλ’ εὐώδους ναΐσκου σου παρὰ τὴν θῖνα τῆς θαλάσσης, ὅπου οὐδὲν πλοῖον δύναται νὰ καθελκυσθῇ ἐκ τοῦ ναυπηγείου ἢ νὰ ἐκπλεύσῃ ἐκ τοῦ λιμένος, χωρὶς νὰ κλίνῃ τὴν πρῷραν πρὸς τὸν ναΐσκον σου νὰ προσκυνήσῃ, ὅπου οἱ στάχυες ριπιζόμενοι ὑπὸ βορεινῆς ριπῆς κλίνουσιν ὅλας τὰς κορυφὰς περιβάλλοντες ὁλόγυρα τὸν ἱερὸ ναόν σου, ὡς ἱκέται ἐπαιτούντες τὰς εὐλογίας σου, καὶ ὅπου πελώρια ἡ γηραιὰ ἐλαία νεύει τοὺς κλῶνας πρὸς τὴν γῆν, μὴ τολμῶσα ν’ ἀνατείνῃ πρὸς τὴν ἱερὰν στέγην, ὅπου ἐπισκιάζει ἡ χάρις σου». («Ἅη μου Γιώργη» Ἄρθρο Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

«Στὸν Ἁι-Γεώργην, ὅπου αἱ τόσαι νύμφαι τοῦ χωρίου ἐλιτάνευον στολισμέναι μὲ τὰ πεποικιλμένα μανίκια, τὰς μεταξωτὰς ποδιὰς καὶ τὰ χρυσᾶ ποδογύρια των, ἐρχόμεναι ἄλλαι μὲ τὶς βάρκες καὶ τἄλλαι διὰ ξηρᾶς» («Ὁ Χριστὸς ἀνέστη τοῦ Γιάννη» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Άγιος Νεκτάριος

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 • ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 8 Νοεμβρίου του Αγίου Νεκταρίου.
 • 15 Δεκεμβρίου του Αγίου Ελευθερίου.
 • 5 Μαΐου της Αγίας Ειρήνης.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία την παραμονή του Αγίου Νεκταρίου και την παραμονή του Αγίου Ελευθερίου. Επίσης τελείται Θεία Λειτουργία το πρωί της εορτής της Αγίας Ειρήνης.
 • Χρονολογία: 2003.
 • Θέσις: Άγιος Δημήτριος.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Αγία Αικατερίνη

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • Ημέρα εορτής: 25 Νοεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: 2002.
 • Θέσις: Ασπρόλιθος.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Ανδρέας

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • Ημέρα εορτής: 30 Νοεμβρίου.
 • Πανήγυρης: 1 Δεκεμβρίου τελείται το πρωί Θεία Λειτουργία.
 • Χρονολογία: 1970.
 • Θέσις: Βρίσκεται εντός του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ» του κ. Απόστολου Ξενάκη.
 • Δικαιοδοσία: Η πανήγυρις τελείται από το Ενοριακό Ναό των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
 • Ημέρα εορτής: 4 Δεκεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της εορτής.
 • Χρονολογία: 1957.
 • Θέσις: Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας Λιμνιά.

……………………………………………………………….

Άγιος Σπυρίδων

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • Ημέρα εορτής: 12 Δεκεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: 1966.
 • Θέσις: Καλύβια.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 • Ημέρα εορτής: 22 Δεκεμβρίου.
 • Πανήγυρης: Τελείται Αγρυπνία το βράδυ της παραμονής.
 • Χρονολογία: 1970.
 • Θέσις: Πυργί.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των τριών Ιεραρχών.

«Κατῆλθον εἰς σύνδενδρον στενωπόν, ἐστράφην ἀριστερά, καὶ ἔφθασα εἰς τὸν ἔρημον ναΐσκον τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας. Ὁ ναΐσκος τῆς Ἁγίας εἶχε περιέλθει εἰς παρακμὴν καὶ ἀτημελησίαν οἰκτράν. Δύο εἰκόνες λαδωμέναι καὶ ἐφθαρμέναι ὑπῆρχον μόνον εἰς τὸ τέμπλον τὸ σαπρόν, ἡ μορφὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ δεξιά, καὶ ἀριστερὰ ἡ εἰκὼν τῆς ἀμνάδας του τῆς στρεφούσης πρὸς αὐτὸν τὸ πρόσωπον, καὶ φαινομένης ὡς νὰ ἔκραζε μεγάλη τῇ φωνῇ “Σέ, νυμφίε μου, ποθῶ!!”». («Ἡ Φαρμακολύτρια» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

……………………………………………………………….

Αγία Τριάδα

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
 • Ημέρα εορτής: Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
 • Πανήγυρης: Τελείται Εσπερινός το απόγευμα της Κυριακής της Πεντηκοστής και Θεία Λειτουργία το πρωί της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.
 • Χρονολογία: 1980.
 • Θέσις: Εντός της Ενορίας της Παναγίας Λιμνιάς.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας της Λιμνιάς.

«Ἐκεῖ ἐπάνω εἰς τὸν θαλασσόπληκτον βράχον, ὅπου τὰ κύματα φαίνονται νὰ τραγουδοῦν μυστηριῶδες νανούρισμα εἰς τοὺς νεκρούς». («Νεκρὸς Ταξιδιώτης» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντης)

……………………………………………………………….

Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη
Άγιος Ραφαήλ

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
 • Ημέρα εορτής: Τρίτη ημέρα του Πάσχα.
 • Πανήγυρης: Τελείται Θεία Λειτουργία το πρωί της εορτής.
 • Χρονολογία: 2000.
 • Θέσις: Ασπρόλιθος.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία της Παναγίας Λιμνιάς.

……………………………………………………………….

Άγιος Εφραίμ

……………………………………………………………….

 • ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
 • Μικρό εκκλησάκι στα καλύβια.

……………………………………………………………….

Παναγία Οδηγήτρια

……………………………………………………………….

 • ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ
 • Μικρό εκκλησάκι εντός της Ενορίας των Τριών Ιεραρχών.

……………………………………………………………….

Παναγία Μεγαλομάτα

……………………………………………………………….

 • ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ
 • Ημέρα εορτής: Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου.
 • Πανήγυρης: Τελείται υπαίθριος Αγρυπνία στα ερείπια της εκκλησίας την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου.
 • Χρονολογία: 17ος αιώνας.
 • Θέσις: Εντός του Κάστρου της Σκιάθου.
 • Δικαιοδοσία: Ανήκει στην Ενορία των Τριών Ιεραρχών.

«Ὁ μικρὸς οἰκίσκος, μία ἐπάνοδος εἰς τὸ παρελθόν, μία ὀπὴ διὰ τῆς ὁποίας ἔβλεπέ τις τὰ περασμένα ὡς εἰς πανόραμα, ζωντανὴ ἀνάμνησις μέσα εἰς τὴν τέφραν τῆς λήθης, ὀρθὴ σκοπιὰ μεταξὺ κοιμωμένων σωμάτων, ἔκειτο πλησίον εἰς τὸν σωζόμενον τότε ὡραῖον ναΐσκον τῆς Παναγίας τῆς Μεγαλομάτας, πέριξ τοῦ ὁποίου ὑπῆρχον καὶ δύο ἢ τρεῖς οἰκίαι ἀκόμη διατηρούμεναι, ἀπὸ ἄλλας γυναῖκας, ζηλωτρίας τοῦ παρελθόντος. Ὁ ναΐσκος, ἑορτάζων τὸ Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου, ἦτον εὐπρεπής, κ’ ἐδέχετο συχνὰ τὸν φόρον τῆς εὐλαβείας αὐτῶν τῶν οἰκοκυράδων, ὅστις διετήρει καὶ τὰς σωζομένας τριγύρω μικρὰς οἰκίας, ὅπως καὶ ἄλλων γυναικῶν…

Ἡ Μαχὼ ἔκαμε τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν κ’ ἔμεινεν. Ἐν πρώτοις, ἄναψε τὰ κανδήλια τῆς Παναγίας τῆς Μεγαλομάτας. Ἦτον μία μεγάλη εἰκὼν τῆς Θεοτόκου, ἀρχαϊκή, μὲ ἁδροὺς χαρακτῆρας, μὲ πρόσωπον τὸ διπλάσιον τοῦ φυσικοῦ, μὲ μεγάλους, πολὺ μεγάλους ὀφθαλμούς, καὶ μὲ τὸν Χριστόν, ἓν βρέφος μὲ παμμεγίστην κεφαλήν, φοροῦν χιτῶνα ἐπίχρυσον, φωτεινόν, «τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς ὡς ἱμάτιον»…

Ἐκεὶ δίπλα, εἶδε τὴν ἀνταύγειαν τῶν κανδηλίων τοῦ ἐκκλησιδίου, τὰ ὁποῖα εἶχεν ἀνάψει ἐνωρίς ἡ μήτηρ του. Ὁ Φάλκος προέκυψε κ’ ἐκοίταξε διὰ τῆς ὑάλου τοῦ παραθύρου. Εἶδε τὴν σκιὰν καὶ τὸ ἱερὸν θάμβος τῶν εἰκόνων καὶ τῶν θυρίδων καὶ γωνιῶν, τὰς ἀμαυρὰς μορφὰς τῶν Ἁγίων, ὠσφράνθη τὸ μεικτὸν ἄρωμα τοῦ κηρίου, τοῦ ἐλαίου καὶ τοῦ θυμιάματος, κ’ ἐκοίταξεν ἐπὶ μακρόν, εἰς τὸ φρῖσσον φῶς τῶν πυρσῶν τῆς κανδήλας, τὰ μεγάλα ὄμματα τῆς Παναγίας, τὰ ὁποῖα ἐφαίνοντο νὰ τὸν προσβλέπουν μετ’ ἀύλου θωπείας καὶ ἐπιεικείας βασιλοπρεπῶς, μέσον τῶν ὑάλων τοῦ παραθύρου. Ἔκαμε ταχέως δύο σταυροὺς καὶ ἀπεμακρύνθη».

(«Τὰ Κρούσματα» Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη)

Comments are closed.