ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΛΩΡΟ ΣΤΟΝ ΤΖΟΥΓΚΡΙΑ (2011)

Το πρωί της 18ης Αυγούστου 2011 αναχωρήσαμε από το παλιό λιμάνι της Σκιάθου με καραβάκι για το νησάκι Τσουγκριά για να λειτουργήσουμε τον πανηγυρίζοντα ναό των Αγίων Φλώρου και Λαύρου. Πολλοί σκιαθίτες ήρθαν να λειτουργηθούν και να πάρουν τη Χάρη των Αγίων Λειψάνων των δύο μαρτύρων. Οι Άγιοι υπήρξαν αδερφοί δίδυμοι, λιθοξόοι στη τέχνη, οι οποίοι έζησαν στη περιοχή του Ιλλυρικού, σημερινή Αλβανία, και μαρτύρησαν για τον Χριστό επί Λικινίου ηγεμόνος.

«…Φλώρον ευφημήσωμεν, και τoν πάνσοφον Λαύρον˙ τον γαρ Χριστόν εκήρυξαν, και των ειδώλων την πλάνην,αθλήσει κατήργησαν˙…Δια τούτο βοήσωμεν˙ Πρεσβεύσατε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω, την αγίαν μνήμην υμών.»

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.